Badania


Podczas badań historycznych i krajoznawczych lub badań dziejów rodzin nie unikamy archiwów i bibliotek.

Podaliśmy Państwu listę ważniejszych archiwów dla Śląska. W przypadku, gdy posiadają one własne strony internetowe, są one dostępne zazwyczaj w języku danego kraju.

Ponadto przygotowaliśmy Państwu zestawienie tych bibliotek, w których istotny zakres działania stanowi Śląsk lub historyczne niemieckie tereny wschodnie względnie zasiedlone przez Niemców obszary Europy Środkowej i Wschodniej. Poza tym wskazaliśmy kilka bibliotek, które wg naszej wiedzy posiadają bardzo duży zbiór literatury i źródeł drukowanych na temat historii Śląska. .Jeśli znacie Państwo inne biblioteki, posiadające duże zbiory „silesiaców“, prosimy o informacje na adres:  andreas.klose@vfgs.eu

Zestawiliśmy wreszcie ważne, szczególnie dla kronikarzy, zestawienie źródeł drukowanych, w których można znaleźć historyczne dane także o małych miejscowościach.

Bild "neustadt_os_sw.jpg"
Posąg św. Nepomucena w Prudniku w woj. Opolskim