Członkowstwo


Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto chce wspierać jego cele.

Roczna składka członkowska wynosi 26,00 EUR. W szczególnych przypadkach możliwa jest zniżka.

Członkowie otrzymają każdorazowo bezpłatnie roczne wydanie tomu  „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” (Rocznik Śląskiego Uniwersytetu im. Friedricha-Wilhelma we Wrocławiu). Ponadto otrzymacie Państwo kwartalnik „Schlesischer Kulturspiegel” (Śląski Przegląd Kulturalny), który informuje o aktualnych przedsięwzięciach i publikacjach, jak również zawiera krótkie rozprawy naukowe. Oprócz tego przewidziana jest dla członków „Schlesische Geschichtsblätter” (Śląskie Karty Historii).


Formularz członkowstwa Stowarzyszenia Historii Śląska, jak również statut Stowarzyszenia znajdują się poniżej.Bild "breslau_1806_sw.jpg"
Ostrzeliwanie Wrocławia w 1806 roku