Bild "breslau_rathaus_2.jpg"
Ratusz we Wrocławiu

Impressum


Verein für Geschichte Schlesiens e. V.
Berliner Ring 37
D-97753 Karlstadt (Main)


Przewodniczący (Erster Vorsitzender):Dr. Christian Speer
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geschichte, Professur für Geschichte des Mittelalters
Emil-Abderhalden Str. 26-27
06108 Halle (Saale)
eMail: christian.speer@vfgs.eu
Zastępca Przewodniczącego (Zweiter Vorsitzender):vakant
Sekretarz (Schriftführer):Jessica Bruns M.A.
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geschichte, Professur für Geschichte des Mittelalters
Emil-Abderhalden Str. 26-27
06108 Halle (Saale)
eMail: jessica.bruns@vfgs.eu
Skarbnik (Schatzmeister):Dr. Ulrich Schmilewski
Berliner Ring 37
97753 Karlstadt (Main)
eMail: ulrich.schmilewski@vfgs.eu


Stowarzyszenie Historii Śląska stale sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Jednak nie możemy brać na siebie odpowiedzialności i gwarancji za ich aktualność, poprawność i kompletność.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo linki do innych stron internetowych, które pozostają poza odpowiedzialnością naszego Stowarzyszenia. Na ich aktualny i przyszły kształt, treść i autorstwo nie mamy żadnego wpływu.

Szablon strony internetowej, wszystkie grafiki i fotografie, jak również teksty są chronione prawami autorskimi.
Treści tej strony internetowej nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim dla celów komercyjnych.