Spotkania


Stowarzyszenie Historii Śląska uczestniczy systematycznie w corocznej konferencji Fundacji dla Kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien) w Würzburgu, ponadto prowadzi roczne zebranie członków.Stowarzyszenie Historii Śląska organizuje ponadto w nieregularnych odstępach czasu seminaria dla miłośników historii, wprowadzające w problematykę śląskiej historii i krajoznawstwa. Przekazywane na nich będą metody pracy poświęcone krajoznawczym badaniom. Ze względu na okoliczność, że seminaria będą organizowane jedynie w sytuacji określonego zainteresowania, prosimy o poinformowanie nas o takowym drogą e-mailową.

Termin kolejnego seminarium nie został jeszcze ustalony.


Bild "Neisse_sw.jpg"
Nysa w roku 1493