Badanie dziejów rodzin (Familienforschung)Następujące strony internetowe zawierają liczne praktyczne wskazówki dla poszukiwań przodków na Śląsku.

Wprowadzenie


Bazy danych, listy, etc


Żydzi