Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu BreslauUdział Stowarzyszenia Historii Śląska w pracach przy powstaniu Rocznika Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.  
"Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau"Spis treści znajduje się na stronie http://www.fordham.edu/